חברת מגן יהודה מערכות משווקת ומתקינה את סורג – אלקטרו אקטיב

תפיסת בטחון המשלבת סורג פיזי מתכתי + הגנה אלקטרונית מובנת היוצרת חסימה ראשונית שגוזלת מהפורץ זמן ומחייבת אותו להגיע אל הזירה מצויד בכלי פריצה על מנת להסיר את החסימה הפיזית.

הסורג האלקטרו אקטיב מפעיל ללא ידיעתו של הפורץ מערכת אלקטרונית שמפעילה חייגן + הודעת SMS כולל תיאור הפתח שנפרץ, הודעה למוקד בפורמט סלקטיבי C.I.D, כיתוב על צג המערכת כולל שמירה של האירוע בזיכרון המערכת.

הפעלת צופרים קיימת כאופציה אך לא מומלצת מכיוון שתפיסתנו היא להפתיע את הפורץ מבלי שיהיה מוכן לכך.

בסורג מותקן חישניים משוכללים המפעילים את המערכת האלקטרונית כאשר חש חיתוך, תלישה או כיפוף של הסורג.

הסורג עובד במשך 24 שעות ביממה ללא צורך בניתוק המערכת, ואפשרות זו מאפשרת שימוש בסורג גם לשומרי שבת.

אישור שבת – סורגים אלקטרוניים

Call Now Button